Giáo viên bản ngữ

Thầy Colby Kultgen

Thầy tốt nghiệp bằng giỏi trường Đại học Lethbridge, Canada. Ở Canada, thầy Colby đã có kinh nghiệm giảng dạy tình nguyện trong 1 năm. Thầy đã có chứng chỉ quốc tế về giảng dạy tiếng Anh TEFL. Ở Canada,...
Thầy Colby Kultgen