Giáo viên việt nam

Cô Trịnh Thị Lê Dung

Phụ trách chuyên môn, chất lượng. Cô Dung là Thạc sĩ, Giảng viên khoa ngôn ngữ Anh Đại học Hà Nội. Với kinh nghiệm giảng dạy, và tầm nhìn quốc tế, cô Dung xây dựng chương trình...
Cô Trịnh Thị Lê Dung

Cô Trương Thị Mến

Tốt nghiệp khoa tiếng Anh đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô Mến đã giảng dạy tiếng Anh trẻ em tại nhiều trung tâm tiếng Anh lớn tại Hà Nội, đặc biệt cô có kinh nghiệm học tập và...
Cô Trương Thị Mến

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng

Tốt nghiệp loại giỏi khoa tiếng Anh sư phạm, đại học Ngoại ngữ -  Đại học Quốc gia HN. Cô Hằng là giáo viên toàn thời gian tại Joy English, cô luôn sẵn sàng tại trung tâm để hỗ trợ việc...
Cô Nguyễn Thị Thu Hằng