Khóa học - Học phí

Tiếng Anh Mầm non

(5 - 6 tuổi)
Tạo nền tảng ngữ âm tốt, định hình giọng phát âm chuẩn. Tạo niềm yêu thích học tiếng Anh của trẻ và sự tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài....  
Tiếng Anh Mầm non

Tiếng Anh Thiếu nhi

(6 - 11 tuổi)
Hoàn thiện hệ thống ngữ âm chuẩn cho học viên. Phát triển kiến thức và khả năng sử dụng tiếng Anh trong các ngữ  cảnh khác nhau. Tăng cường ngữ pháp để chuẩn bị cho các kỳ thi......
Tiếng Anh Thiếu nhi

Tiếng Anh Thiếu niên

(11 - 15 tuổi)
Học sinh đạt trình độ tiếng Anh B2, học chuyên sâu ngữ pháp và kỹ năng, chuẩn bị cho các kỳ thi & hoạt động học thuật.
Tiếng Anh Thiếu niên